my vocalist soprano archive - 2013- original author :me - rabeah razavi alavi


پیوند آکوردها - بخش نخست - حرکت در نزدیکترین فاصله ممکن
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:۱۳ ‎
روز ٢۵ بهمن ۱۳٩۱
quarte - iv، quinte - v، bass، sopranoکلید واژه ها :    
 
در نگاشته پیشین گفتیم که نوعی از وصل آکوردها که بسیار مشهور است
  Prime
I  
 Quarte
 IV 
V
Quinte 
 1 - 4 - 5 - 1 است
و بیش از آکوردهای  ، مورد استفاده قرار می گیرد و متداول تر است .
II-  Sekonde  و   III  -Terz وVI

کویینته : آکورد درجه پنجم ، کوارت : آکورد درجه چهارم ، پریم : آکورد درجه یکم  و ... .
  
اگر به یاد داشته باشید سال گذشته در بخش مبانی هارمونی ؛ به چند شیوه " پیوند آکوردها " ؛ اشاره کردیم که چنین بود : 
                                             نزدیکترین راه 1 - 
در بخشی از کتاب "هارمونی و پولیفونی - حمید زاهدی - صفحه 99 " ؛  نیزمی خوانیم که برای این پیوند باید " نت مشترک " بین آن دو آکورد را بیابیم . آن دو آکورد را در امتداد هم ثابت نگاه داریم ؛ که این فورم به " باند هارمونی " مشهور است و بقیه { آوایینه ها } را به نزدیکترین فاصله ممکن در جای مناسب بنهیم . 
برای نمونه  :
 بیشتر "تحلیل های هارمونیک" این مثال از اینجانب رابعه  رضوی علوی ( عسل )  ؛ نویسنده وبلاگ وکالیست سوپرانو است و در کتاب های هارمونی موسیقی موجود نیست و یافت نمی شود . 
می توانیم اینجا ، نت " سل " را برای بخش صدایی باس در کلید فای خط چهارم بنهیم و " ر " میانه را برای بخش صدایی "تنور " و نت " سل " برای بخش صدایی آلتو در کلید سل  و " سی" در کلید سل  برای  بخش صدایی سوپرانو .
و برای پیوند این مجموعه  نتهای هر چهار بخش صدایی اصلی ، در این نمونه ، سل - ر - سل - سی  ؛ به  مجموعه بعدی که شامل نت دو در کلید فای خط چهارم برای خط صدایی باس ؛ " می "  میانه برای خط صدایی تنور  ؛ "سل " برای خط صدایی آلتو در کلید سل و" دو"  اکتاو برای خط صدایی  سوپرانو در کلید سل است، تمهیدی بیندیشیم .  
این دو گروه نت را اگر بنگریم ؛ در پیوند  نتهای  سل - ر - سل - سی   به نتهای  دو - می - سل - دو،   نزیکترین راه را برای وصل این دو آکورد،  برگزیده ایم . 
یعنی نت " سل " را در بخش آلتو ؛ ثابت و بی حرکت نگاه داشتیم ؛ سل در بخش صدایی باس ، حرکتی پایین رونده به سوی نت  دو داشته است ؛  نت  " ر " به نزدیکترین فاصله ممکن  ؛ یعنی "می " ، در بخش صدایی تنور منتقل شده    و در بخش سوپرانو هم  نت سی ،  مطابق عادت دیرینه اش ؛ خود را به " دو " که نزدیکترین فاصله ممکن ، در نیم پرده بالاتر  ؛ رسانیده است . 
این وضعیت هارمونیک " حالت نزدیک یا انتقال نتهای آکورد به نزدیکترین فاصله ممکن است " درست ، همان موضوعی است که به " وضعیت بسته آکوردها " مشهور است و پیشتر به آن در مبانی هارمونی پرداختیم )
پس راه ممکن ؛ تمرکز بیشتر سه بخش بالایی صدایی یعنی  سوپرانو و آلتو و تنور  به سمت  بم ترین بخش صدایی ؛ یعنی باس  است . 
در نگاشته دیگری مفهوم تمرکز و حرکت آکوردهای هارمونیک به سوی لایه زیرین آکورد ؛ یعنی " نت پایه " و یکم آکورد را فزونتر بررسی می کنیم . 
عریضه منفصل : هفته آینده برای این وبلاگ و همراهان دیرین اش ؛ یاد آور یادمانهای زیبایی است . امیدوارم از گذشته  به یاد داشته باشند.
تمامی حقوق این نگاشته برای اینجانب ؛   رابعه رضوی علوی ( عسل ) ؛ محفوظ است
*******************************************************************
دهمین سال نگارش سراچه یا وبلاگ وکالیست سوپرانو و آغاز دهه دوم زیستن مجازی اش
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:٢۳ 
 روز ۴ اسفند ۱۳٩۱
 دهمین سال نگارش  وبلاگ وکالیست سوپرانو، مبانی سلفژ، مبانی هارمونی،  رابعه رضوی علوی ( عسل )
 
درود بر یاران .
اکنون در پایان نخستین دهه نگارش این سراچه ، " دهمین سال" زاده شدنش را می نگرم . 
در "نخستین روزهای اسفند سال 1381 " بود که دانستم اینجا  تنها سراچه ای است که می تواند در آن فضای خاموش  و بی آوا ، شعله ای اندک  یا پرتو نوری برفروزد . 
پس از خویش گفتم و غربت تنهایی یک وکالیست .
 آنگاه از" نکات ساده  و نظری " آغاز کردیم و به "مبانی سلفژ "رسیدیم و  راه بسیار آمدیم تا توشه ای از "مبانی هارمونی "بر کوله بار بنهیم . سرانجام در آموزشهایم ، به" دانش هارمونی" رسیدیم. 
در این یک دهه نگارش وبلاگ من ، بسیاری از خاموشان بیدار شدند و نگاشتند و چه بسا از یاد بردند که نخستین وبلاگ و سراچه پارسی آموزش تخصصی موسیقی علمی یعنی وکالیست سوپرانوی من  که آغازگر این راه در فضای وبلاگستان  بود ، که بود و چه نگاشت . 
روزهایی که نگاشته هایم را این سو و آن سو می دیدم . روزگاری که  می خواندم  و پس از اجراهای پیاپی ؛ تمامی تجربه ام را در این وبلاگ می نوشتم و آنان که آموخته تر بودند فراموش کردند در ابتدای راه این همه را چگونه آموختند .
 باری  ، گلایه ای نبود و نیست . این دانش به همگان تعلق دارد . چه بسا ، در آغاز تنها هدفم همگانی و رایگان شدن آموزش دانش موسیقی بود تا اگر نوایی خوش از ساز یا حنجره ای برخاست ، دانش و آگاهی نیز بدان پیوسته باشد . 
این که وبلاگ وکالیست در پایان سال دهم و آغاز یازدهمین سال نگارشش به این هدف جامه حقیقت پوشانید یا خیر؛ را آینده  نمایان خواهد ساخت .
از تمامی یاران نیکوی سراچه وکالیست  که در "کتاب چهره ها"، اکنون همراهان من هستند ، بی دریغ سپاسگزارم و امیدوارم در ادامه نگارش این وبلاگ، نیز کماکان همراه با آنچه نگاشتم و می نگارم ، باشند !.... 
اما دو عریضه منفصل دارم : 
نخست :  آموزش هارمونی در هفته ای دگر ادامه خواهد یافت و چنانچه بیان داشتم به مباحث تخصصی تر هارمونی موسیقی در باب " نت پایه و نقش آن در وصل آکوردها "، موشکافانه ترمی نگریم . 
دوم : یارانی که پیامهای زیبایی نهادند   و آن را ندیدند ، بدانند که از آنجایی که هدف نخستین سراچه وکالیست "آموزش مبانی سلفژ و دانش هارمونی "است ، تنها پیامهایی را تایید می کند که به موضوع مورد بحث اشاره کرده باشند . از فرستادن پیامهای تبلیغاتی خودداری فرمایید . تمامی پیامهایی که تایید نشدند چنبن ماهیتی داشتند . 
مهربانی تمامی بینشگران این سراچه را می ستایم و امید آنکه از دانش موسیقی ، نه تنها برای خوش آواتر و خوش نواتر شدن ، که برای  "هم آوایی" بهره جوییم .
************************************************************************
پیوند آکوردها ی درجه دوم و چهارم + بررسی مهمترین نتهای پایه سازنده گام - مقدمه
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:۱٠
 روز ٧ فروردین 1392
کلید واژه ها : پیوند آکوردهای درجه دوم و چهارم در شکل پایگی، پنجم درست ( نمایان )، آکوردهای درجه دوم و چهارم، حرکت بالارونده بخش باس
 
درود بر یاران .   
در نگاشته  های پیشین گفتیم که یکی از راههای پیوند آکوردها ؛ ثابت نگاه داشتن نت یا " نتهای مشترک " ؛ و حرکت سایر بخشها به گونه مخالف " باس " بود . با توجه به گستره آوایی هر بخش از سوپرانو تا باس که در تئوری موسیقی خوانده اید و نیازی به تکرار آن نیست . 
 بنابراین می توان دو آکورد ، یکی  آکورد درجه دوم و دیگری اکورد درجه چهارم را به یکدگر پیوست .
  اینجا نت "ر "، نت  باس آکورد اول و نت  "فا " ، نت باس و پایه برای آکورد دوم است 
( به ترتیب : ر برای بخش صدایی باس ، فا برای بخش صدایی تنور ، ر برای بخش صدایی آلتو و  لا برای بخش صدایی سوپرانو)
 ر- فا - ر  -  لا 
 آکورد درجه دوم : II
فا - فا - دو - لا ( بخش صدایی باس ،نت فا ، بخش صدایی تنور نت فا ، بخش صدایی آلتو ، نت دو و در نهایت بخش صدایی سوپرانو ، نت لا .
 : آکورد درجه چهارمIV
 نت پایه ؛ در بخش صدایی باس ؛ اینجا حرکتی بالا رونده دارد بنابراین سایر بخشهای صدایی،  باید مخالف باس ، حرکت کنند . 
نکته مهم تر اینکه ، در این دو آکورد ؛ دو  نت، مشترک وجود دارد . بنابراین تنها حرکت ممکن می تواند در بخش صدایی  آلتو باشد که مخالف بخش صدایی باس ؛ حرکتی پایین رونده دارد .
 S- A -T -  B   
   در بخش صدایی سوپرانو بالارونده  در بخش باس - ثابت  در بخش تنور - پایین رونده در بخش صدایی آلتو - ثابت 
تمرین :  با همین سیاق می توان تمامی آکوردها را  به آکوردهای درجات چهارم و پنجم و ششم ، وصل کرد . 
بهترین وصلهای ممکن برای تمرین همین وصل های هارمونی ست. 
: برای نمونه 
   II    ---->  V 
یا همان وصل  آکورد درجه دوم  به پنجم
III -------- >  V , VII
یا همان وصل آکورد درجه سوم به آکوردهای درجات پنجم و ششم  
*********
 از این مبحث که بگذریم ، به "درجات تنالیته" می رسیم . 
 استاد پرویز منصوری در کتاب" هارمونی تحلیلی  " در صفحه 36 انتشارات پارت - چاپ دوم 1378  ؛ ابتدا، به نسبت درجات تنالیته به یکدگر می نگرند و معتقدند که" نسبت تنالیته ها ؛ یا به تعبیر من ، آوایینه های دارای یک دیز یا بمل اختلاف ، یک فاصله پنجم درست است . 
اینجانب ، نگارنده  و نویسنده وبلاگ وکالیست سوپرانو ؛ معتقدم که می توان برای یادگیری ساده تر این مفهوم خوب است در ذهنمان تصور کنیم  که دو ماژور و سل ماژور ، به اندازه یک " فا دیز " با هم اختلاف دارند ، که این  دیز مورد اختلاف را در ابتدای خطوط حامل می نشانند! 
یعنی نتهای آکوردهای اول و دوم یا همانا نتهای ، دو و سل  که در بخش پایه آکورد یا باس قرار می گیرد و زیربنای آکورد های ما در شکل پایگی  را می سازند ، چرا که در معکوس به گونه ای دگر است ؛ یک پنجم درست ، فاصله دارند . 
نقش این پنجم بسیار مهم است  . چرا که هنگامی که پایه گام دیگری برای نمونه  گام  سل ماژور  قرار گیرد ؛ یک دیز به آن گام می افزاید . مثلا همین سل ماژور اگر یک پنجم درست بالاتر رود ، یک دیز دیگر هم بر آن افزوده می شود و دو تا دیز در ابتدای حامل قرار می گیرد . اما قواعد وصل در دانش هارمونی پیشرفته در موسیقی، کماکان همان قواعد کلی است که گفته شد . 
در نگاشته دیگری فزونتر به این موضوع یا نقش درجه نمایان یا درجه  پنجم  ، که مبحثی مرتبط با تئوری است ، اما به تمامی در شکل گیری قوانین هارمونی نقش دارد ، می پردازم .
(C ) Rabeah Razavi Alavi (Asal) - All Rights Resreved 
*****************************************************************
جدول تمامی نتهای تقویت شده یک نت پایه + نقش درجات اصلی ( چهارم و پنجم ) هر گام
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۸:۴۱ 
روز ۱۴ فروردین ۱۳٩٢
15 نت شناخته شده برای هر تنال در آوا شناسی، حرکت مایل در پیوند آکوردها، نقش واپس گرای آکورد درجه چهارم، نقش پیش برنده آکورد درجه پنجم
 
درود بر یاران 
در نگاشته پیشین گفتیم ، برای شناخت فزونتر از درجات اصلی  و آکوردهای سازنده هر گام، بهتر است از روش 
" پنجم ها " بهره گیریم .
 بدین گونه که اگر یک" پنجم درست" از هر نت تونیک " ، بالاتر رفتیم  ، یک علامت " دیز " به ابتدای خطوط حامل  آن بیافزاییم و چنانچه یک پنجم درست از تونیک پایین تر رفتیم  ، یک " بمل " به آن بیافزاییم  یا  یک " دیز از آن بکاهیم. 
در گام بزرگ یا کوچک - ماژور یا مینور - به گفته استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی ، مهمترین نت  درجه یکم یا پایه  بوده ؛  و پس  از آن ، نت  درجه نمایان یا پنجم درست می باشد . 
دلیل اهمیت پنجم درست را ، " نزدیکترین صدای فرعی " بودن نت  درجه پنجم به نت پایه می دانند . 
این بدان معنا است که اگر نت " دو " پایه  را بنوازیم ؛ با دستگاههای تقویت کننده صدا 15 نت دیگر را  ،به غیر از نت 
   دو ،  که زیر حامل بزرگ و حامل فای خط چهارم با دو خط اضافی را با گوش تربیت یافته ، می شنویم 
دیگر آوایینه های  آن به ترتیب از پایین به بالا،  در خطوط حامل ، در کلیدفای خط چهارم  ، چنین است :
 دو  c7 1 - 
  اکتاو این نت پایه یعنی دو ( میان خط دوم و سوم کلید فای خط چهارم ) 2 - دو 
   سل g 3 -  
در کلید فای خط چهارم   همان پنجم درست یا V یا فاصله نمایان نت دو اکتاو 
 روی خط جداکننده دو حامل پنج خطی دو میانی یا نت  C0 4 - 
  می خط اول در کلید سل  نت   e 5 - 
 سل  خط دوم در کلید سل  یا نت  g 6 - 
 نتهای دو و می و سل ، در کلید سل ، که این سه نت همان آکورد سه صدایی دو ماژور است c-e-g   
7سی کرن 
   دو اکتاو در کلید سل 
  می بینیم که همان الگویی که در یک اکتاو پایین تر تکرار شده است در اینجا هم رعایت می شود و پس از سل ؛ نت   این، خاصیت  درجه پنجم است . هر گام  یا درجه  نمایان ؛  که در اینجا" نت سل " است  که به  سمت بالا می کشد و "سل  " پایه  ، " گام سل ماژور  قرار می گیرد که در "دایره پنجم ها" یک پله بالاتر از گام اصلی ، در اینجا دو ماژور است .  ، c7 
در ادامه تقویت نتها ، چند نت دیگر هم وجود دارند .
 اما از آنجایی که به عقیده اینجانب؛  رابعه رضوی علوی( عسل ) ، نویسنده و  نگارنده وبلاگ وکالیست سوپرانو ، گوشهای تربیت نیافته ، همین "پژواک ها " را هم به سختی می شنوند ، باید گفت شنیدن نتهای پسین در طنین آوای یک نت دو ،  بسیار دشوار  و کم نوا و ضعیف است . 
ر اکتاو / 10. می اکتاو / 11. فا اکتاو  /12. سل اکتاو / 13 - لا اکتاو / 14 . سی کرن  / 15 . سی بکار /
  16 . دو یک اکتاو بالاتر 
با توجه به صفحه 37 کتاب هارمونی  تحلیلی استاد منصوری  که ، نقش نت سل یا به طور کلی درجه پنجم یا نمایان در هر گام ، بالا بردن تنالیته است .
 نقش درجه چهارم به عقب رانده شدن گام یا واپس گرایی آن ، در تعبیر من ، و در مقابل ، نقش درجه پنجم گام ، به پیش راندن و به جلو بردن گام است در نهایت این میان ، تعادل پایداری در این دو حرکت متضاد این دو درجه ، برقرار می شود .
این دو درجه نقش مهمی در پابرجایی پایه دارند .
 نت نمایان آنرا یک پنجم به بالا می کشد و نت درجه چهارم ؛ آنرا واپس می کشد و در این  پویش به یک گام والاتر و کشش  به  پس ، نت  تنالیته ، یا  دو ،  پایداری خویش را حفظ می کند .
 این زمانی که هر دو درجه چهار و پنج با آکوردهایشان ، حضور یابند ، بیشتر ادراک می شود . 
    آکورد درجه چهارم      IV   نقش واپس گرا  -   فا - لا - دو 
نقش مرکزی -   دو - می - سل  آکورد درجه یکم     -        I 
درجه پنجم آکورد -  نقش پیش رونده  -    سل - سی - ر  آکورد    V  
در این سه آکورد همه نتهای گام وجود دارند و یکی دو بار هم نواخته می شوند . از همین رو این سه درجه ، درجات اصلی هر گام هستند و دیگر درجات ، فرعی خواهند بود .  
                                                          ***
 نیز ؛ در پیوند آکوردها دیدیم سه گونه حرکت وجود داشت : 
حرکت موازی  یا به بیان بهتر هم جهت  ؛ با نت باس ؛ که دو نت از دو آکورد وصل شونده را به سمت بالا ؛ حرکت می کردند .
 مخالف که ، دو نت از دو آکورد ، خلاف جهت یکدگر ، حرکت کنند ، یکی پایین رونده و دیگری بالارونده .  حرکت
و حرکت مایل .
 برای نمونه :
 آکورد ( دو   دو  سل  می ) به ( سل  سی سل  ر ) که وصل یکم به پنجم در شمایل حرکت  مایل است .
 پرش  نت دو به سل در محدوده صدایی باس ، حرکتی بالارونده  ،  حرکت نت  دو به  سمت نت سی ، پایین رونده ، دربخش صدایی  تنور ،  نت دو که  در بخش صدایی آلتو، ثابت و بی تغییر مانده  و حرکت پایین رونده از  نت می به ر در بخش صدایی سوپرانو را پدیدار می سازد.
در نگاشته آینده ؛ سرانجام به " خطای پنجم و اکتاو موازی " ،  خواهیم رسید ، که در میان نگاشته ها بسیار به آن اشاره شد .
تمامی حقوق این نگاشته برای من ،  وبلاگ وکالیست سوپرانو محفوظ است.
(C)Rabeah Razavi - All Rights Reserved
****************************************************************
خطای اکتاو و پنجم موازی در هارمونی - دیباچه
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:٠۳
 روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
کلید واژه ها :خطای اکتاو و پنجم موازی، منع به کارگیری دو بار پنجم در دو آکورد پیاپی، فاصله پنجم میان دو بخش آلتو و باس .
درود بر یاران .
اما در نگاشته پیشین به " نمایه هارمونی هر نت " نگریستیم و دانستیم که این نتهای ناشنیده ، پس از شنیده شدن به وسیله هنرآموز ، خود ، نمادی از  گوش تربیت یافته آنان خواهد بود  . 
 نقش "فاصله پنجم ، بسی پراهمیت است  . اگر به یاد داشته باشید، گفتیم:
 آوردن دو نت پیاپی ، در دو بخش صدایی ، قوانینی دارد که در این نگاشته به مهمترین آن ؛ اشاره می کنم 
 استاد پرویزمنصوری " در کتاب هارمونی تحلیلی- انتشارات پارت - چاپ دوم - تابستان1378 -  صفحه 39
" قانون اکتاوها یا پنجم های پی در پی " را چنین  معنی می کنند :
 خطای اکتاو موازی :  هرگاه میان دوبخش معین در یک آکورد  ،  فاصله اکتاو یا اکتاو مضاعف وجود داشته باشد ، در وصل میان همان دو بخش ؛ آوردن اکتاو  دیگر ، خطاست . 
و در تعریف  خطای پنجم موازی :  اگر میان  دو بخش معین از  دو آکورد ، فاصله پنجم درست ،  وجود داشته باشد برای نمونه در شکل پایگی شان ؛  در آکورد پسین همین دوبخش  ، نمی توانند به سوی  فاصله پنجم  درست دیگری حرکت کنند . 
بنابراین  به کار گیری این  پنجم و اکتاو پیاپی ؛ سخت ناصحیح است.
  وبلاگ وکالیست و نویسنده اش ، اینجانب ، رابعه رضوی علوی ( عسل ) ؛ بر این باور است :
 چنانچه  میان دو  نت سازنده بخش صدایی  باس  و بخش صدایی آلتو ؛ فاصله پنجم درست وجود داشته باشند یعنی یکی  نت سل  زیر خط نخست باشد و در کلید فای خط چهارم جای گیرد  و دیگری نت  دوی میانه ،  و در آکورد پسین ؛ دگر بار دو بخش فاصله پنجم درست از یکدگر داشته  باشند . 
در همین دو بخش صدایی باس و آلتو ؛ برای نمونه نت لا در کلیدفای خط چهارم که میان خط اول و دوم قرار می گیرد و ر چسبیده به خط نخست پنج خط حامل کلید سل  این خطاست که در همین شکل  ، پنجم  و همانند آکورد پیشین به کار روند و باید دیگرگون شوند و با نتهای دگر آکورد جایگزین ، گردد. 
 برای در یاد ماندن این مفهوم باید گفت ؛ آزموده را آزمودن خطاست یا آنکه  یک شیوه ناپسند  را هرگز نباید دو بار پیاپی به کار برد . 
در نگاشته دیگری فزونتر به این پنجم ها و اکتاوهای موازی می نگریم .
 عریضه منفصل : امید آنکه خاک این سرزمین از این همه آفت و پلیدی و مصیبت ، دور شود تا آسودگی دگر بار به مردمانش بازگردد .
رابعه رضوی علوی ( عسل ) 
 21 فروردین 1392 
***********************************************************
پنجم و اکتاو موازی - حرکات ممنوع و حرکات طبیعی درست
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
ساعت ٩:٠۳
 روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
، خطای اکتاو و پنجم موازی، وصل پنج به یک i - vکلید واژه ها :  اکتاو در باس و سوپرانو، ساختار طبیعی در حرکت اکتاو و پنجم موازی
 
درود بر یاران .
 از " خطای اکتاو  و پنجم موازی " ، در نگاشته پیشین ؛ گفتیم .
 میزانهایی وجود دارند  که همگی از "حرکت مخالف بخشها "  بر آمده اند . آنها نیز به همان اندازه خطا هستند  که پنجم و اکتاو موازی را خطا می دانیم . 
نتیجه گیری من ،رابعه رضوی علوی ( عسل ) ، به عنوان نویسنده و آموزگار وبلاگ وکالیست در این زمینه ، آن است که  حرکت از پیش نگاشته شده یکسان دو بخش از دو آکورد  به پنجم و اکتاو به همان میزان خطاست که این اکتاو و پنجم ؛ بدون پیش بینی و تنها در اثر حرکت مخالف بخشهایی از دو آکورد به سمت بالا یا پایین ، بر آید . 
این به معنی آن نیست که ،  حرکت مخالف دو نت از دو آکورد ، نادرست است .
 این بدترین نتیجه گیری ممکن است . در واقع تنها زمانی حرکت مخالف بخشهای صدایی مختلف در دو آکورد ما نادرست است که ، در نتیجه حرکتشان میان دو بخش به ناگه، فاصله ای " پنجم درست" یا "اکتاو " ، ایجاد شود . 
 این خطای آشکار در دانش هارمونی در موسیقی را ، استاد پرویز منصوری، در کتاب هارمونی تحلیلی ،  ص41 ؛ انتشارات پارت ؛ را خطای « اکتاوها و پنجم های آشکار »  می نامند . 
 نکته : اگر  این فاصله پنجم یا اکتاو ، در نتیجه  " حرکت پرش دار " یا  " پیوسته + پرش دار " + " موازی " دو بخش  در آکورد دوم ایجاد شود ؛ گاه نادرست و خطا و گاه در برخی وضعیتها ، درست  است .
. خواندن پانویسها ی این کتاب  در تعریف هارمونی در همین بخش را   توصیه می کنم  
نمونه : 
اگر  نت دو در بخش صدایی آلتو به  نت فا ؛  و نت می اکتاو به فا  اکتاو ؛ حرکت یابد ؛ میان دوبخش سوپرانو و آلتو ؛ اکتاو  ایجاد می شود  یا آنکه دو اکتاو در بخش صدایی آلتو به نت  فا  در آکورد پسین حرکت کند ؛ و نت  سل  اکتاو به فا اکتاو ؛ در بخش  صدایی سوپرانو ؛ باز هم میان نت فای بخش صدایی آلتو و نت  فای بخش صدایی سوپرانوی دو آکورد ؛ فاصله  اکتاو  ایجاد شده است 
تنها  هنگامی می توان این حرکت را درست دانست که " به زیباتر شدن " قطعه کمک کند و " طبیعی و منطقی " باشد . 
استاد  پرویز منصوری در همین کتاب هارمونی تحلیلی از یک وصل  در "حرکت طبیعی" ملودی می گویند، تنها در مواردی که ناگزیر است . 
 تنها راه این است که از " اکتاو و پنجم موازی بگریزیم  .
نمونه :
باس آکوردها :  نت سل به نت  دو ی بم تر (  یک اکتاو بالاتر از دوی بم ) می پرد . بخش پایه یا
بخش تنور آکوردها : حرکت نت ر به سوی نت می    
 بخش صدایی آلتوی آکوردها : حرکت نت  سی به دو 
 سوپرانو  : کشش و ادامه نت  سل  در هر دو آکورد بخش صدایی 
اینجا میان نت  سل بخش صدایی باس و  نت سل بخش صدایی سوپرانو ، دوباره فاصله ای اکتاو ساخته شده است . درستی ناگزیر دارد . چرا که طبیعت اش اینگونه است که حرکتی چنین یابد . 
در نگاشته های آینده کماکان موضوع " اکتاو و پنجم پیاپی و قوانین" آن را ادامه می دهیم و به ساختن "هارمونی های پیچیده تر" نیز خواهیم نگریست . 
 ****
عریضه  متصل :
 بایسته است ،  بر همگانمان که " فریاد های زمین " را رساتر از  همیشه بشنویم .
(C)Rabeah Razavi
 All Rights reserved
Rabeah  Razavi Alavi(Asal)
*********************************************************
 
پنجم و اکتاو های پی در پی - قوانین بنیادین - بخش پایانی
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
ساعت 40 : 8
روز ۴ اردیبهشت ۱۳٩٢
 کلید واژه ها : حرکت متصل، پرش چهارم و پنجم به اکتاو، آکوردهای هم درجه، اکتاو بخشهای درونی با بیرونی
درود بر یاران .
  در نگاشته پیشین از " خطای اکتاو و پنجم "  سخن گفتیم .
 اکنون به قوانینی می نگریم که اجازه می دهد در مواردی این پنجم و اکتاو موازی را به حرکتهای درست ، دگرگون سازیم . 
قانون نخست : 
باید آنچه می خوانیم یا می نوازیم ؛ اثر فاصله " اکتاو یا پنجم "  را نداشته باشد . یا به بیان درست تر ، تاثیر اکتاو و پنجم پیاپی را  ، به یاد نیاورد .
قانون دوم : 
نتها در بخشهای درونی صدایی گنجانده شود . برای نمونه میان دو بخش " آلتو و تنور " که دو بخش صدایی درونی آکوردهای ما بوده یا یکی از دو بخش بیرونی با یک بخش صدایی درونی  آکورد .
( برای نمونه : دو بخش صدایی سوپرانو و تنور )
 سوپرانو یا باس  با  تنور یا آلتو  / یکی از هر دو بخش با دیگری 
استاد پرویز منصوری  در همین زمینه ؛ در کتاب هارمونی تحلیلی  ص 43 ؛ از قانونی سخن می گوید که در اکتاوهای حاصل ازحرکت موازی ؛ بهتر است یک بخش " متصل" و بخش دیگر" با پرش چهارم و پنجم "به فاصله اکتاو برسد . 
:  قانون سوم
در بهترین حالت ، اگر فاصله  اکتاو، میان دو بخش صدایی بیرونی ایجاد شده باشد (  میان دو بخش سوپرانو با باس ) ؛ بخش بالاتر با حرکتی پیوسته ، راه میان نت هفتم و هشتم گام یا سوم و چهارم تا اکتاو را می پیماید و به  اکتاو می رسد . 
ایشان معتقدند که میان  آکوردهای هم درجه  که در نتیجه " تغییر وضعیت " ، فاصله ای اکتاو و پنجم به وجود آید  خطا نیست .
  سل در بخش صدایی باس ؛ سی در بخش صدایی تنور آکورد ، هر دو  در کلید فای خط چهارم 
ر در بخش صدایی آلتو و سل در بخش صدایی سوپرانو هر دو در کلید سل
که  نت ر به سل در آکورد بعدی پرش کرده است و نت  سل به نت  راکتاو در بخش سوپرانوی آکورد دوم و دو بخش تنور و باس در هر دو آکورد ، ثابت مانده اند  و این تنها استثنایی است که خطا نیست .  
در نگاشت آینده ، به جملات هارمونی دارای چهار یا پنج  آکورد می پردازیم . به بررسی پیوند آکوردهایی می پردازیم که هدفشان زیباتر شدن قطعه است ، گرچه نباید در به کار گیری این روش که باعث ایجاد خط ملودی در هر بخش می شود ؛ زیاده روی نماییم .
فزونتر در این باب سخن خواهیم گفت .
(C) 
 Rabeah Razavi Alavi (Asal) - All Rights Reserved
***************************************************
چینش نتهای هارمونیک - بخش نخست
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi  
ساعت 25: 8
روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
pitch range، vocalist، bass، sopranoکلید واژه ها : 
 
درود بر یاران .
در نگاشته پیشین از آن گفتیم، که هرگاه چهار یا پنج آکورد را به یکدیگر بپیوندیم ،این نتهایی که در کنار یکدگر می ایستند ؛ باید نماینده گروهی از نتهای خوش نوا باشند . اینجا از هر چهار بخش صدایی ، یک نت حاضر خواهد بود.
هدف خوش نوایی نتها در هر گروه است که بی آنکه همسان باشند ، از پیچش همگانشان در هوای پیرامون ، آوایی دلنشین به گوش رسد ، گرچه می تواند ؛ آمیخته به خشم یا هیجان یا آرامش باشد  .
 از دیدگاه من، رابعه رضوی علوی ( عسل ) ، نویسنده و نگارنده سراچه این  بانوی خوانشگر یا  وکالیست سوپرانو  ، چینش نتهایمان باید هارمونیک  باشد . 
دیدگاهی که بارها و بارها در نخستین روزهای این سال به همگان گفتم . ملودی یا  چینش نتها ،  بایسته تر است که روان  و  ساده  باشند . گرچه پیچیدگی های که بر زیبایی اش افزاید هم، در گستره بانوی  سوپرانو  و  که بخش بم تر صدایی مردان، یا باس است می تواند  نگاشته شود 
نکات مهم :
برای نگارش خط  صدایی مربوط به خواننده سوپرانو ؛ باید از فواصل " دوم بزرگ و کوچک " فزونتر و از پرشهای نتها، کمتر بهره گیریم . نیز ، پسندیده است این خواننده  یا نوازنده سازی که نتهایش در  گستره سوپرانو نگاشته شده است  پرشهایی  کوتاه ؛ کوتاه در نتها داشته باشد و پرشهای بلندتر در سوپرانو ؛ تنها تا یک  فاصله پنجم درست به بالا یا پایین ، پذیرفتنی است .  
پرش  به هشتم یا  اکتاو ، را هم کنون می توان پذیرفت . 
 پویش( حرکت ) به یک سو،  آن هم چندباره را باید از سر بیرون کرد و به یاد داشت که پرش در این بخش شایسته نیست . 
اما   برای خوانشگر بخش صدایی  باس  یا سازی که  در این گستره نتهایی را می نوازد ،  نیز، پرش تا پنجم درست در فواصل نتهای دو آکورد ، پذیرفتنی است اما فزونتر از آن را نمی توان پذیرفت .
  پرش نت آکورد اول به هشتم( اکتاو ) آن در آکورد دوم  نیز ، چنین است . 
پرش  به فاصله ششم  بزرگ به سمت  پایین  به سوی  آکورد دوم ؛ بهتر است استفاده نشود .
استاد پرویز منصوری در صفحه44 کتاب هارمونی تحلیلی - انتشارات پارت - چاپ 1378در پانویس ؛ بیان می دارد که : " پرش ششم به بالا در هارمونی کلاسیک و چندبخشیهای پیش از هارمونی ؛ زیاد پسندیده نیست . اما چون این پرش "زیبا" و "حماسی" و "شاد" است "؛ کنون پذیرفتنی است .  
دو گستره صدایی آلتو و تنور ؛ چون از نظر محدوده نتهای اجرایی شان به یکدیگر  نزدیک تر هستند ، خود مانع از؛ پرشهای بالاتر از پنجم درست یا کمتر یا  پرشهای نیمه بلند نتها  در یک سو ؛ می شوند . 
نیز می دانیم که هر یک از آنان باید گستره خویش را داشته و از یکدگر نگذرند . گذر محدوده های صدایی از یکدگر ، نادرست است  . نوای هر خوانشگر یا نوازنده در هر گستره ؛ در نهایت می تواند چنان بالا رود که هم نوا ( اونیسیون ) با دیگری شود . فزونتر از گستره خویش گذشتن ؛ شایسته و بایسته ، نخواهد بود .
در نگاشته دیگری به نمونه های آن می پردازیم . 
نگاشته پیوسته : دوست گرانقدری خواسته بودند به آنچه می آموزیم ، بخش دیداری نیز بیافزاییم ؛ که اینجانب ؛ دوربین نگاره برداری مناسب در دست ندارم ورنه پیشنهاد شایسته ای بود . 
این سراچه  آموزشی ، همگانی و رایگان خواهد ماند .  این کار بی چشمداشت ،  را یکسره گسترده خواهم کرد . چرا که به پیروزی موسیقی بر اندوه ، باور دارم .
 
(C)  
Rabeah Razavi  Alavi (Asal)- All Rights Reseved
***********************************************************
چینش هماهنگها ( نتهای هارمونیک ) - بخش پایانی
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۱٠:٠۴ 
\روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
rabeah razavi، leap، ( فاصله پرشی )، وکالیست سوپرانو، step( فاصله پویشی ) کلید واژه ها :
درود بر یاران . 
در نگاشته پیشین درباره چگونگی چینش نتهای هارمونیک ( هماهنگ ها ) سخن گفتیم و اکنون  در بخش دیگری از همین چینش می گوییم . دانستیم که این بخشها نباید از یکدگر بگذرند . 
به گفتاری دگر می توان اینگونه گفت  :  قانون اصلی این است که هر خوانشگر،در نهایت می تواند با خوانشگر محدوده صدایی یا بخش والاتر یا پایین تر خویش ، هم آوا شود ؛ فزونتر از آن پذیرفتنی نیست . 
در پرشهای هر بخش (  کاسته یا افزوده ) ؛ خواه پیوسته یا ناپیوسته در هیچ  یک از بخشهای چهارگانه صدایی ، از سوپرانو تا باس پذیرفتنی نیست .
نمونه :
   از آکورد  : دو ( بخش صدایی باس ) - دو ( بخش صدایی تنور ) در کلید فای خط چهارم و  سل (بخش صدایی آلتو ) - می ( سوپرانو ) در کلید سل
   به  دومین آکورد :  می ( باس )  - سی ( تنور) -  سل ( آلتو ) - می ( سوپرانو )
   به سومین آکورد : سل ( باس ) - سی ( تنور ) - سل ( آلتو ) - ر ( سوپرانو )
اگر به این چینش بنگریم می بینیم ؛ نت دو آکورد اول به سوی  نت می در آکورد دوم  و به نت  سل در آکورد سوم  در  بخش صدایی باس رسیده است .
به بیانی در اجرای  آکورد دو ماژور  است . اما  خواننده  بخش صدایی تنور، تنها نیم پرده به پس ، بازگشته است  و  از دو به  نت سی رسیده است و در خط سوم در همان جا ایستاده و نت را کشش می دهد . نت
اما بانوی خواننده خط صدایی آلتو ، اکنون باید  نت سل را بخواند و در هر سه بار خوانش آن را کشش دهد و یا ثابت نگاه دارد . 
بانوی خوانشگر خط صدایی سوپرانو ؛ از نت می آغاز می کند و با کشش آن  به نت ر تا پایان ، خط سوپرانو را کامل می کند .
اینجاست که بخش صدایی باس ؛ حرکت( پویش ) بالارونده ای  به سوی فاصله پنجم درست از پایه را داشته است.
بخش صدایی تنور ؛ با همان قانونی که پیشتر به آن پرداختیم ، در سوی دگر باید پویش کند  و حرکتش ، مخالف و پایین رونده است . 
بخش صدایی آلتو اما ،  نت اجرایی در هر سه آکورد،  یکسان  و ثابت  نگاه داشته است ، بخشی نگاه دارنده است و سوپرانو ، نیز پویش و حرکتش مخالف باس  و پایین رونده است . سرانجام بخش صدایی 
 S-A-T -B 
( بالارونده ) ( همسان و ثابت ) ( پایین رونده ) ( پایین رونده )
(5) اینجا  با  تکرار پنجم در آکورد را درمی یابیم . 
می تواند این چینش با تکرار سوم آکورد هم باشد .
(3) 
اینکه می خواهیم شکل آکورد ( 3 ) یا ( 5 ) یا ( 8 ) باشد و بسته یا باز باشد ، تنها و تنها  باید از همان نخستین آکورد دانسته شود. 
می توانیم ، جمله های افزونی را با همین روش ساده نگاشته و آن را با ساز نواخته یا خوانده و پیوندهای این آکوردها را با سازتان، بیازمایید . 
نکته دگر آنکه : به جز گام  دو ماژور دیگر گامهای بزرگ را نیز بیازمایید . آوایینه ها ( تنالیته ها ) را برای نمونه نت سل یا ر بنهید و همه را بیازمایید .
در نگاشته آینده به آکورد درجه هفتم می نگریم که نقش متفاوتی داشته و روش به کارگیری آن هم با دیگر آکوردها ؛ همسان نیست . 
نگاشته پیوسته :  من در 8 سال گذشته تا کنون بسیار پیشنهاد همکاری در گروه های گوناگون ؛ دریافت داشتم  . اگر به یاد داشته باشد گفتم تا سال 1384 ؛ پیوسته در اجرا بودم . اما سالهاست هدفم آموزش است . هدف برقرار کردن آموزشگاه موسیقی یا حتی گنجاندن درس موسیقی در میان دروس اجباری مدارس و دانشگاه هاست . هماره دوست
 داشته ام خود نخستین آموزگارش باشم . هرگاه چنین شد ؛ مرا به یاد داشته باشید . چرا که تا کنون سرمایه کافی برای برقراری آموزشگاه مستقل ( برخلاف بسیاری ار دوستان و همراهان نداشته ام ) . بدیهی است بدون پیشه ، سرمایه ای چنین به دست نمی آید . من نیازی به آزموده شدن دگر بار در آزمونهایتان ندارم . تنها باید آموزش دهم . 
با سپاس فراوان 
 رابعه  رضوی علوی ( عسل ) - 18 اردیبهشت 1392 خورشیدی
Rabeah Razavi Alavi (Asal)  
(C)
 ************************************************************************
شیوه خوانش ؛ تهیه و حل و گذر در آکورد ناخوشایند هفت( نامطبوع ) در دانش هارمونی
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت 12:35
 روز ٢۵ اردیبهشت ۱۳٩٢
vii chord، viii، resolution، iii chordکلید واژه ها :  
درود بر یاران .
در نگاشته های  پیشین از آکورد درجه هفتم نام بردیم . این آکورد یک فاصله پنجم نا خوشایند یا نا مطبوع دارد و  کاربرد آن با دگر آکوردها یکسان نیست . 
روش ویژه ای که با دگر آکوردها  همانند نبوده و باید دانست که به گونه ای باید نامطبوع و ناخوشایند بودنش "حل" شود  یا این ناخوشایند به خوشایند" دگرگون" شود. 
اگر  نت سی که درجه هفتم گام دو ماژور است را نت  پایه بدانیم  و به نت درجه  پنجم  آکورد سی - ر - فا بنگریم ؛ به نت فا می رسیم که شاید ناگواری آکورد درجه هفتم را به سبب وجود آن بدانیم . 
بنابراین این نت را که محسوس است ؛ و نت قوی تری که هفتم است بررسی می کنیم و به این نکته می رسیم که گرایش نت درجه هفتم به گم گشتن و حل شدن در درجه هشتم آکورد بعدی است .
  بنابراین باید چنین نگاشته شود :
 سی - سی - ر - فا
می - سل - سی - فا 
نت پایه در هر دو آکورد تکرار شده است یا به بیان نکوتر   آکوردهایمان شکل پنج( 5 )  دارد . گرچه نکوتر ان باشد که ما زین پس ؛ در آکوردمان ،  درجه سوم  (3 ) را دگر بار بازبنویسیم و تکرار کنیم . 
در پرشهایمان، چنانچه چینش نتها را در آکورد دگرگون کنیم ، بهتر است برای آنکه بیش افزون نباشد ، از شیوه نزدیکترین راه بهره نگیریم . به یاد داشته باشید که تنها در مورد آکورد هفتم ، چنین است . 
آکورد نامطبوع هفتم، باید به گونه ای حل شود . برای گم گشتگی ناخوشایندی و حل آن باید  از آکورد درجه سوم یاری   آکوردی که پیش از آن می آید و به بیان هارمونیک آن را " تهیه " کرد .
***
بهترین شیوه برای تهیه آکورد درجه هفتم ؛ بهره گیری از آکورد درجه سوم است. 
استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی  صفحه 48  به همین نکته می پردازند : 
هر نت می تواند در آکورد 3 صدایی  پایه و سوم و پنجم آکورد باشد . 
   یکی از این دو آکورد می تواند به خاطر " تهیه آکورد هفتم "پیش از آن بیاید .
 کار تهیه آنگاه درست و کامل است که نت فا در یکی از دو آکورد 2 - II یا درجه 4 - IV در وصل به آکورد درجه هفتم) - VII در همان بخش بماند( 
در پیوند آکوردها ؛ نت فا را آکورد درجه چهارم یا سوم آکورد درجه دوم برای آکورد پسین یا درجه هفتم  ، ناخوشایند تهیه می کند .  
شیوه آسان تر ؛ استفاده از روش " گذر " است 
گذر :  نت نا مطبوع و ناخوشایند آکورد هفتم  از یک نت از آکورد پیشین از بالا به پایین و پیوسته ؛ فراهم آوری شود  و در نت یک درجه پایین تر از خود ،  حل شود . 
با " گذر " و " تهیه " و حل می توان آکوردهای بسیاری را به یکدگر پیوست  
 
مهمترین نکته این نگاشته :
 II   , IV       ------------------ TO ----------->  VII
وصل آکوردهای درجات دوم و چهارم به  هفتم است. با ساز خویش بیازمایید. 
 
( +)
   VII   ----------- TO ------------------>     III
وصل آکورد درجه هفتم به آکورد درجه سوم 
نمونه ای از روش" گذر" را بنگریم : 
سل ( باس ) / ر ( تنور ) / سل ( آلتو ) / سی ( سوپرانو )
به 
سی ( باس ) / ر ( تنور ) / فا ( آلتو ) / سی ( سوپرانو )
به 
می ( باس )/ سل ( تنور ) / می ( آلتو ) / سی ( سوپرانو )
.نت سی را بانوی سوپرانو در هر سه آکورد می خواند . نت اجرایی سوپرانو ثابت و  یکسان می ماند 
.بانوی خواننده بخش صدایی آلتو از نت سل به فا و آنگاه به نت می ؛ گذر می کند 
.خواننده بخش صدایی تنور ؛ نت ر را دو بار می خواند و آنگاه به نت سل گذر می کند 
.خواننده  بخش صدایی باس ؛ نت سل را به نت  سی و  آنگاه به نت می می رساند 
بنابراین خواننده باس ؛  نتها را بالارونده ، خوانده است . بانوی سوپرانو یک نت را در هر سه آکورد کشش می دهد و آنگاه  خواننده بخش صدایی آلتو مخالف خواننده  باس خوانده و حرکت نتهای اجرایی اش ، پایین رونده است  ؛  خواننده تنور هم مخالف باس می خواند  و حرکت نتهایش ، پایین رونده است . 
تا این چنین آکورد درجه هفتم را  با یک آکورد درجه سوم پایان دهیم . 
در نگاشته های آینده از آکوردهای پایگی دور می شویم و به آکوردهای  معکوس اول و دوم  ؛ خواهیم پرداخت 
××××
 گوشزد : این وبلاگ براساس قوانین موسیقی کلاسیک نوشته می شود و به موسیقی مدرن نمی پردازد . گرچه من، رابعه  رضوی علوی 
( عسل ) ،  خود آهنگساز  و نوازنده و خوانشگر در سبک ملایم و آرام خاص خویشتنم هستم . 
همه حقوق این نگاشته و نگاشته های پیشین برای اینجانب  ؛  رابعه رضوی علوی ( عسل ) محفوظ می باشد 
Rabeah  Razavi Alavi (Asal)
(C) 
All Rights Reserved 
*********************************************************************
همه حقوق این نگاشته و نگاشته های پیشین برای اینجانب  ؛  رابعه رضوی علوی
( عسل ) محفوظ می باشد .
در نوشتار آینده آرشیو   خرداد 1392 تا پایان شهریور 1392 را با هم مرور خواهیم کرد.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/27
  • کلمات کلیدی: آکورد ,صدایی ,پنجم ,درجه ,اکتاو ,سوپرانو ,آکورد درجه ,پنجم درست ,صدایی آلتو ,پایین رونده ,رابعه رضوی ,کتاب هارمونی تحلیلی ,رضوی  rabeah razavi  , rabeah raz
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها